Print Friendly, PDF & Email

Stichting Hippomobiel Erfgoed Nederland heeft als doelstelling: “het initiëren, begeleiden en/of uitvoeren van projecten rond het ‘rijtuig’. Deze projecten hebben tot doel behoud van, toegankelijk maken van en het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het hippomobiel erfgoed in brede zin”. Onlangs heeft de stichting een mooi stuk gepubliceerd over de geschiedenis van Stalhouderij Van der Lans. Hierin staan overzichtelijk de lange historie van het bedrijf en de verschillende ontwikkelingen door de tijd heen beschreven. Ook worden er passende anekdotes gegeven over de dagelijkse gang van zaken in de verschillende periodes sinds 1896. Lees hieronder het artikel: