Print Friendly, PDF & Email

De firma J. Henning heeft een zeer lange geschiedenis in de Haagse uitvaartwereld. In december 1885 startte de heer Joan Henning een stalhouderij aan de Hugo De Groot-straat. Dit was precies op de dag dat zijn zoon (en latere opvolger) Dick werd geboren. Toen Dick en zijn broer Cornelis oud genoeg waren gingen zij vanzelfsprekend ook aan de slag binnen het familiebedrijf. Henning verhuurde vooral rouw- en trouwkoetsen en had zo’n 30 paarden. Een bijzondere specialisatie hadden ze in de vorm van een 24-uursdienst voor de dokter.

Overgenomen uit het jubileumboek 125 jaar J. Henning

Vervoer en uitvaartverzorging

Rond de eeuwwisseling kwamen de eerste auto’s in Nederland. Hier waren de broers Henning erg enthousiast over, maar de vrouw van Cornelis dacht hier anders over. Zij begon dan ook in de jaren 1930 met haar eigen specialisatie in de uitvaartverzorging. Zo kregen de broers de vrijheid om de verandering van koets naar auto voort te zetten en “Tante Bep” kon zich volledig richten op haar vooruitstrevende begrafenisonderneming.

De samenwerking tussen de familiebedrijven Henning en Van der Lans bestaat al generaties lang. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd deze echter geïntensiveerd. Doordat de meeste auto’s in beslag waren genomen, viel de Haagse uitvaartbranche snel terug op de koetsen en paarden van Van der Lans. Na de oorlog bleef het familiebedrijf Van der Lans zich concentreren op het leveren van vervoer bij uitvaarten, de familieleden van Henning richtten zich vooral op uitvaartverzorging en ook -verzekeringen.

Vertrouwde dienstverlening

Tegenwoordig is Henning nog steeds een bekende naam in de regio Haaglanden. Nu gevestigd aan de Bautersemstraat staat het bedrijf nog steeds bekend als betrouwbare uitvaartverzorger voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of levensbeschouwing. Door de tijden heen is er op organisatieniveau veel veranderd, tegenwoordig is Henning Uitvaartverzorging onderdeel van Uitvaart Zorgcentra Nederland. De betrokkenheid, hun ervaring en het familiaire karakter van de dienstverlening van Henning staan echter ook nog steeds garant voor hun kwaliteit. Van der Lans & Busscher is dan ook zeer trots op de lange en plezierige samenwerking met Henning Uitvaartverzorging!