Print Friendly, PDF & Email

1+1=3

Vanaf 1 april gaan Van der Lans & Busscher B.V. en Straver Mobility B.V. verder onder één directie

In 2022 startte verkennende gesprekken over een mogelijke samenvoeging van de activiteiten van Straver Mobility B.V. en Van der Lans & Busscher B.V.

Beide organisaties hebben een lange en indrukwekkende geschiedenis opgebouwd als het gaat om het verhuren van kwalitatief gelegenheidsvervoer voor uitvaarten. Beide bedrijven beschikken over een breed assortiment aan Staatsievervoer. Al geruime tijd bestaat er een gezonde en intensieve samenwerking tussen de twee bedrijven, waardoor een samenvoeging een logische volgende stap is.

Per 1 april zijn beide ondernemingen zijn daadwerkelijk samengevoegd en verder gaan onder één leiding en één bestuur met ZDG als aandeelhouder. Jan Busscher zal de gezamenlijke onderneming gaan leiden waarbij Patrik Straver en Danny van Rosmalen zitting nemen in het directieteam.

Jan-Busscher-2023

Jan Busscher, directeur Van der Lans & Busscher B.V.:

“Deze samenwerking zal bijdragen aan efficiëntie, maar zal ook zeker het persoonlijke aspect behouden zoals een ieder van ons gewend is. Het samenbrengen van deze sterke merknamen is een geweldig uitgangspunt. Ikzelf zal mij 100% committeren aan deze samensmelting, waarbij ook de continuïteit naar de toekomst goed geregeld is voor ons hele team.’

Patrik-Straver

Patrik Straver, directeur Straver Mobility:

“Ik ben ervan overtuigd dat deze samenvoeging een mooie stap naar de toekomst is. Na jaren van vergaande samenwerking tussen Van der Lans & Busscher en Straver Mobility zorgt deze samenvoeging met ZDG als aandeelhouder voor continuïteit. En continuïteit heeft naast kwaliteit bij ons altijd hoog in het vaandel gestaan. Ik heb het volste vertrouwen in Jan Busscher voor de dagelijkse leiding. Daarnaast kijk ik uit naar mijn rol in ons 3- koppige directieteam om de mooie kansen die de samensmelting biedt op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid, te kunnen uitrollen”.

Danny-van-Rosmalen

Danny van Rosmalen, algemeen directeur ZDG:

“Door de samenvoeging van beide organisaties ontstaat de mogelijkheid om de doelstellingen rondom kwaliteit, duurzaamheid en medewerkerstevredenheid op een bestendige manier te behalen. De komende jaren zal er dan ook intensief geïnvesteerd worden om de nieuwe organisatie verder, duurzaam in de meest brede zin, te ontwikkelen. De continuïteit voor klanten en medewerkers blijft door deze ontwikkelingen gewaarborgd.”